ปั่นปลูกต้นไม้
วันที่ ๒๑พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครูนำลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ร่วมปั่นกับขบวนของอำเภอวชิรบารมี ซึ่งมี
นายไชยยา  สมถวิล นายอำเภอปั่นนำขบวน เพื่อไปปลูกต้นไม้ที่บึงพรานอบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
 
ข่าว / ภาพ : หล่ม  วิชัย
********************************************************  

กลับด้านบน