ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครู
้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา
ข่าว / ภาพ : หล่ม  วิชัย,เฉลิม  เขียวพุ่มพวง
********************************************************  


*************************************************
ระดับจังหวัด

 

กลับด้านบน