รวมพลังต่อต้านการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธ.ค 58 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง มอบหมายให้ครูจำนง แก้วทองและ ครูสุพรทิพย์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์
พานักเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร สิ้นสุดศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานเปิดงาน มีตัวแทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นและแสดงออกเชิงสัญลักษณืต่อต้านคอร์รัปชั่น
ข่าว / ภาพ : หล่ม  วิชัย
********************************************************  

กลับด้านบน