การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 31 มีนาคม 2559  นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมอนุโมทนาบุญกับนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ณ วัดหนองสะเดา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ข่าว หล่ม  วิชัย / ภาพ : เกษร ,พิทักษ์ศิลป์ , วาสนา , ณัฐภรณ์
********************************************************  

กลับด้านบน