กาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ  3ส
             
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองหญ้าปล้อง ได้จัดการอบรมให้นักเรียนในตำบลวังโมกข์
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ข่าว : วาสนา  ทานะมัย / ภาพ : หล่ม  วิชัย
********************************************************  

กลับด้านบน