การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

วันที่ 8-10 มีนาคม 2559  
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียนเข้าอบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข่าว / ภาพ : เฉลิม  เขียวพุ่มพวง
********************************************************  

กลับด้านบน