มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
มอบหมายให้นายจำนง  แก้วทองและนายหล่ม  วิชัย พานักเรียนร่วมงาน
หกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร
ข่าว / ภาพ : จำนง  แก้วทอง
********************************************************  

กลับด้านบน