รับเกียรติบัตรผู้ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียง
ประชามติเป็นจำนวนมากของจังหวัดพิจิตร

 

             วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
รับ
มอบเกียรติบัตร จากท่านไชยยา สมถวิล นายอำเภอวชิรบารมี เป็นผู้ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียง
ประชามติเป็นจำนวนมากของจังหวัดพิจิตร 
********************************************************  

กลับด้านบน