อบรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม (ภายใต้โครงการเขตสุจริต)
ข่าว / ภาพ : พิทักศิลป์  แสนกล้า
********************************************************  

กลับด้านบน