ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2559  
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครู
นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุช  และหาดน้ำใส จังหวัดชลบุรี

ข่าว / ภาพ : สุพรทิพย์  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
********************************************************  

กลับด้านบน