กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
********************************************************  
วันที่ 23 พ.ค. นายไชยา สมถวิล นายอำเภอวชิรบารมี ประธานปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ทั้งนี้นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
มอบหมายให้ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบตามค่านิยม 12 ประการ ณ บ้านหนองญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี


กลับด้านบน