วันปิยะมหาราช
********************************************************  
วันที่ 23  ตุลาคม  นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชการที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

กลับด้านบน