พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

********************************************************  
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ลุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร
และลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


กลับด้านบน