กราบพระบรมศพ
********************************************************  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


กลับด้านบน