ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560
   
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้พานักเรียนเข้าชม "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560"
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

********************************************************  

ดูเพิ่มเติม https://youtu.be/q7aovpb_nLI

กลับด้านบน