พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
********************************************************  
เนื่องจากในวันที่  1 กรกฎาคมของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  6  พระบิดาแห่งลูกเสือไทย   และเป็นการฝึกความอดทน  ระเบียบวินัยของลูกเสือ เนตรนารี  
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส
วนสนาม  ครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี   จำนวน  10 คน   ลูกเสือสำรอง  จำนวน 56  คน  
และลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  จำนวน 76 คน  


กลับด้านบน