พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จังหวัดพิจิตร
********************************************************  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
ซึ่งมี นายจำนง แก้วทอง ผกก. / นส.วาสนา ทานะมัย รอง ผกก. / ลูกเสือ เนตนารีสามัญ  จำนวน 28 คน


กลับด้านบน