กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
********************************************************  
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้พร้อมใจกันทำพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


เลือกตั้งประธานนักเรียน

กลับด้านบน