วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนร่วมกับชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงและแสดงออกการรักแม่
ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
********************************************************  


ลับด้านบน