รณรงค์ไข้ต้านภัยยาเสพติด

นักเรียน คณะครูร่วมกันรณรงค์ ยาเสพติด เนื่องในวันต้านยาเสพติด
ภาพ / ข่าว
: ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
********************************************************  


ลับด้านบน